foto
I skråninga utanfor plenen er det eit frodig blomehav. Foto: Marit Tynnøl

Solfrid og familien overtek hus med sjel