Dovre Arbeiderparti: – Vi står klare til å samarbeide