Fiberutbyggarane øydelegg vegen: - Eg vonar det hjelp å vera tidleg ute og gje beskjed

foto