Kyrkjevalet i Lesja: Ein fjerdedel stemte digitalt

foto