For mars var 3 462 personer registrert som helt ledige arbeidssøkere og 1 628 delvis ledige.

Akkurat nå ligger det 2 093 utlyste stillinger i Innlandet inkludert sommerjobber. 581 er innen helse og omsorg, 224 innen butikk og salgsarbeid og 213 innen ulike serviceyrker. Det er også mange ledige stillinger i industrien, reiseliv og transport og undervisning.

Slik er det i Nord-Gudbrandsdalen

KommuneAntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor -antallEndring fra i fjor - prosent
Dovre141,1+3+27
Lesja60,6+2+50
Skjåk131,2+6+86
Lom100,9- 4- 29
Vågå231,3+3+15
Sel582,1+3+5

– Søk sommerjobb

– Det er heldigvis ingen markant økning i ungdomsledigheten og vi har nå 1 400 helt eller delvis ledige unge under 30 år i Innlandet, sier Lien. Han oppfordrer unge til å søke sommer- og feriejobb som vil gi dem verdifull jobberfaring.

Mange ledige med innvandrerbakgrunn

42 prosent av alle arbeidsledige har innvandrerbakgrunn, sier Lien. Årsaken er blant annet manglende språkferdigheter eller kompetanse som ikke matcher det norske arbeidskraftbehovet.

Hver tredje arbeidssøker i Innlandet har kun grunnskoleutdanning og derfor jobber vi mye med utdanning, opplæringstiltak og kompetanseheving for disse gruppene. Også for disse er det en del sommerjobbstillinger og sesongjobber som kan være aktuelle og som gir kvalifisering, språktrening og som springbrett til fast jobb.