– Det er viktig å ha innsikt og kunnskap om utfordringene og mulighetene her