Fem har søkt jobb i IKT-avdelingen - fire er kvinner