Gudbrandsdalstinget forventer mer rettferdig grunnfinansiering av kommunene