Lesja og Dovre får over 2,2 millioner kroner i landbrukstilskudd