Dette kommer som en reaksjon på medieomtalen etter at Pride ble satt på dagsorden etter utspill fra kommunedirektøren i Lesja.

– Den siste tida har vi i avisa GD kunnet lese historien til flere homofile i Innlandet, hvordan deres liv har vært og hvordan de har det nå. Det inkluderende Innlandet har fortsatt steg å ta, det er understreket av uttalelsene som har kommet fra kommunedirektøren i Lesja den siste tiden, sier forslagsstiller Anne-Marte Kolbjørnshus (Ap).

I år er det 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. For å markere dette har Nasjonalmuseet, Nasjonalbiblioteket og Skeivt aktivt gått sammen om initiativet til en nasjonal feiring for å formidle og diskutere skeiv kunst, kultur og historie. Dette skal markeres og feires over hele landet under Skeivt kulturår 2022.

– Pride er et forebyggende arbeid i praksis, jo flere som tar del i slike arrangementer, jo flere har tilegnet seg kunnskap om hvordan det er å leve et liv som skeiv. Vi trenger flere slike markeringer og vi trenger kunnskapsformidling for å forebygge hatkriminalitet. Derfor er det så viktig at også fylkeskommunen bidrar på den måten vi kan, inkludert at vi nå også skal sette søkelys på skeives levekår i Innlandet, sier Kolbjørnshus.

Forslaget til Arbeiderpartiet ble vedtatt på fylkestinget med 30 stemmer fra SV, MDG, Rødt, Venstre og Pensjonistpartiet, og lyder som følger:

  1. Fylkestinget ønsker å støtte aktivt opp om et inkluderende Innlandet, og berømmer alle som tar initiativ til lokal Pride-arrangementer og lignende.

  2. Det er etter hvert mange lokale initiativ til ulike Pride-arrangement, og flere har søkt fylkeskommunen om støtte. Fylkestinget ber fylkeskommunedirektøren om å innarbeide en egen søkbar pott for Pride-arrangement i fylkesbudsjettet for 2023. Fri Innlandet får oppdraget med å fordele midlene.

  3. Fylkestinget ønsker å følge opp oppfordringen fra Likestillingssenteret, og mener fylkeskommunen må ta initiativ til å gjennomføre en levekårsundersøkelse for skeive i Innlandet.