Seks søkere til stilling innen helsesektoren

foto