Amund ser fram til å møte de beste: – Drømmen er å komme på kongelaget