Sommarleir i Lesja: – Det er viktig med aktivitet, mestring og læring

foto