Eit særs aktivt grendelag byr til innviingsfest av ny gapahuk