Fem bedrifter har gått saman om å spleise på hjartestartar