Bals er selv ansvarlig for hovedinnlegget i seminaret som skal holdes på håndverksskolen fredag for- og ettermiddag i forbindelse med Hjerleidutstillinga 2018. I boka, som deler tittel med seminaret, tar han opp innleiing fra vikarbyrå og ufaglærte i byggebransjen.

Seminaret vil legge vekt på hvordan man skal gjøre håndverksfag og byggebransjen mer attraktiv for de som ønsker å utdanne seg innenfor yrkesfag, og hvordan skolene skal gi de unge en god nok utdanning til at de blir attraktive i for bedrifter.

Det vil også bli flere innlegg på seminaret fra 5 andre som engasjerer seg om behovet for håndverksutdanning: Einar Engen fra Kulturminnefondet på Røros, barne- og ungdomspykiater Anne Godal fra Lillehammer, båtbygger og forfatter Jon Bojer Godal fra Geitbåtmuseet, Leder i Faglig råd for design og håndverk og møbelsnekker på Skedsmo vgs Marianne Monsrud, og Tor Evert Johansen, elev på byggteknikk dette skoleåret.

Kjærsti Gangsø og Erik Lillebråten fra hhv Studieforbundet kultur og tradisjon og Stiftelsen Norsk kulturarv skal lede seminaret.

Målet med seminaret er å samle seg rundt en uttalelse som skal sendes til Stortingspolitikerne, og til Lied-utvalget, som skal levere innstilling til nytt innhold i Vg skole i desember 2018, nevnes det i en pressemelding.

Boken "Hvem skal bygge landet?"