E136: – Det er skammelig at vegen har denne standarden