Kari og Sigrid går inn i nyåret som eigarar av eigen praksis: – Vi byter namn og har planer om å flytte