Lesja kommune vil inngå samarbeid med bondelaget for videreføring av kafédrift

foto