Fremmer forslag som vil sikre finansiering og aktivitet ved Hjerleid

foto