- Jeg har ikke bekreftet at det er ulv. Det er ikke funnet noe fysiske spor etter en. Og det er ingen skader på husdyr, forteller Jon Nørstebø i Statens Naturoppsyn.

Likevel benekter han ikke at det kan være en gråbein det er snakk om.

- Jeg sier ikke at det ikke er ulv. Det er ikke problem for en ulv å bevege seg fra Lyftingsmo til Torstad på denne tiden, det er ikke noe spesielle hindringer mellom stedene, sier Nørstebø.

Han kommer ikke til å forsøke å lete etter ulven, Nørstebø forklarer at det er umulig å følge den uten spor og observasjoner.