Bønder i isolasjon eller karantene får stelle egne dyr