Fann måleri av kunstnar og lesjing Karl Løkke: - Vi visste vi måtte ha det med det same vi såg det