- Konkurranse frå import samt galopperande kostnadar fekk fleire mjølkebønder til å slutte i 2019