Kulturskolelærer Ane laget livestream av tegnetime