Denne uken hadde representanter for det italienske forsvaret møte med lokale interessenter på Heimevernsskolen på Dombås. Til stede var brann og politi, representanter for Statens naturoppsyn, Røde Kors, jaktlag og lokalt heimevern.

Dette for å opprette kontakt, og at de forskjellige skulle få informasjon fra hverandre. Det gjennomføres denne uken rekognoseringen med uniformert personell fra mange nasjoner flere steder. I Lesja og Dovre stort sett fra Italia, Spania og Slovenia.

Befolkningsøkning

Lesja og Dovre vil oppleve en stor befolkningsøkning denne perioden. Det skal blant annet bo 600 soldater på Vidflotten på Lesja, og nesten 400 hos forskjellige bedrifter på Hjerkinn. Soldater vil også være innlosjert på Hageseter, Furuhaugli, Ljoshaugen og Kolstad gard. Allerede den 17. august kommer de første italienerne for å starte byggingen av leiren på Vidflotten. Runst 220 mann vil være der fra den 20. august. De siste vil ikke reise igjen før midt i desember.

Ingen aktiv øvelse her

Det skal ikke foregå skyting og aktiv øvelse i våre kommuner. De militære manøvrene skal foregå i Østerdalen. Det vil også være begrenset med aktivitet utenom områdene der de bor. Kulturminner og områder man spesielt skal ta hensyn til er beskrevet i «øvingsmanualen».

De italienske styrkene på Vidflotten skal ha mye samarbeid med en fallskjermtropp fra Italia som skal ha tilhold i Alvdal. En spansk panserbataljon skal ha sin base i Dalholen i Folldal. Det skal settes i land materiell og utstyr på Åndalsnes, med base på Setnesmoen. Det vil ikke foregå forflytting av mannskap langs denne aksen, men det vil fraktes mye utstyr opp Romsdalen.

Aktiv fritid

Selve øvelsen foregår i perioden 25. oktober til 7. november. Wilhelmsen sier det vil merkes at det er befolkningsøkning, både for de som bor her og for lokalt næringsliv.

– De har også fritid mens de er her, og da er det klart at det er mange som vil ut av campen når de har mulighet til det, sier områdesjef for Nord-Gudbrandsdal HV-område, major Børge Wilhelmsen.

Brannsjef Åge Tøndevoldshagen tok opp spørsmålet med italienerne, og sa at folk gjerne vil legge til rette for at det er noe å drive med her også utenom øvelse. Italienerne forsikret om at det vil bli egne personer som har ansvar for kontakt ut mot lokalmiljø og myndigheter.

Eget sykehus

Wilhelmsen forteller at det på Vidflotten vil være et feltsykehus, med både leger, tannleger og veterinærer. De vil også ha en egen akuttenhet.

– Dette vil avhjelpe situasjonen for lokal legevakt når de kan ta hånd om det meste selv, sier han.

Italienerne har også med seg egne ambulanser. Til sammen har de med seg rundt 200 kjøretøy.

Det er jakttid i store deler av tiden det skal øves. Jaktlagene skal sammen med lokalt politi møte italienerne når de kommer i august, for å finne få jakt og øvelse til å gå sammen.

Gleder seg til vinteren

Den italienske oberstløytnanten Appelloni besøker Norge for første gang nå. Han sier det vil bli en krevende øvelse, men gleder seg til å bli kjent i området. De håper soldatene også gjør seg kjent, og sier de snakker med soldatene om det å gjøre seg kjent med lokalbefolkningen. De har ellers fokus på å trene seg opp i fjellerfaring før de kommer, og er spent på å oppleve ordentlig vinter. Det vil bli stor økning i trafikk gjennom Gudbrandsdalen, både av sivile og militære.

– Statens Vegvesen sier man kan forvente trafikkmengde som om sommeren til langt ute i november, sier Wilhelmsen.