Totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg Skifte eiendom er fornøyd med fremdriften.

Ryddingen med manngard foregikk i seks uker i år. Rundt 170 mannskaper fra Forsvaret bidro hver uke, opplyser Forsvarsbygg i en pressemelding.

- I år gjennomsøkte vi 40,7 km2, fant 368 blindgjengere større enn 20 mm og 20,5 tonn metallskrot. Skytefeltet regnes nå avsøkt i sin helhet én gang og det gjenstår kun 33 km2 før hele feltet er avsøkt to ganger. Totalt er det nå avsøkt 340 km2, da en del områder også allerede er avsøkt tre eller flere ganger, oppsummerer Skovli Henriksen sesongen.

Mange funn i Grisungdalen

Neste år prioriteres det å fullføre andre gangs søk.

- I tillegg videreføres søkene i de områder hvor det utifra analyser antas at det ligger igjen flest objekter. Denne type søk er beregnet å gjennomføres frem mot 2020, sier Skovli Henriksen.

Mange av årets funn var konsentrert til et lite område i Grisungdalen, som har blitt benyttet som sprengningsfelt.

– Det var derfor ingen overraskelse at vi fant relativt mange blindgjengere i det området, opplyser han.

Må ta forhåndsregler

Hjerkinn skytefelt skal tilbakeføres til naturen, etter å ha vært benyttet som skytefelt i 85 år. Det omfattende restaurreringsprosjektet har en kostnadsramme på nesten 600 millioner kroner.

- Det vil være trygt å ferdes på Hjerkinn, selv om man alltid, også etter at ryddingen er over, må ta enkelte forhåndsregler når man ferdes i et tidligere militært skytefelt, sier Skovli Henriksen.

Oppryddingen startet i 2008, og er nå inne i den andre fasen, som skal være i mål i 2020.

Gamle bygg fjernetI tillegg til eksplosivryddingen, har Forsvarsbygg i år også fjernet en rekke gamle observasjonsposter, administrasjonsbygg og skivebygg i det tidligere skytefeltet.

-Tilsammen 11 bygg er revet i løpet av året. Dessuten er de aller siste arbeidene ved den gamle testsletta (HFK) avsluttet. Her har vi tilbakeført 1300 meter med grøft og 300 meter veg, samt gjenopprettet et gammelt vannspeil i Stormyre, sier prosjektlederen.

Totalprosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg Skifte eiendom. Foto: Forsvarsbygg