I Dovre ble valgresultatet noe mer nyansert enn i Lesja. De er mer åpne for en sammenslåing, med 50,71 prosent som stemte "ja" til en ny felles kommune.

47,86 prosent av dovringene stemte "nei", og 1,43 prosent stemte "vet ikke".

Valgdeltagelsen var 46,7 prosent i Dovre, en god andel lavere valgdeltagelse enn i Lesja.

Andelen av 16- og 17-åringer som stemte i Dovre kommer senere.