Heimevernets Skole og Kompetansesenter (HVSKS) er en hjørnesteinsbedrift i Dovre, og konsekvensene for lokalsamfunnet om den blir borte er store. Statssekretæren mottok på møtet unison støtte fra lokale politikere for bevaring av skolen på Dombås. Ikke bare politikere fra Dovre, men også fra Sel, Lesja og Lom hadde politikerne tatt turen til møtet for å fremføre sin støtte.

Les mer i papirutgaven av VIGGA 2. februar.