Jo Skorem, daglig leder for Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn, fortalte om planene for en ny attraksjon på villreinsenteret – en snøfonn laget av granittstein.

Billedkunstner med på laget

Han var på folkemøtet for å informere om formålet og driften av villreinsenteret. De planla og bygget både Viewpoint Snøhetta og fangstminneparken utenfor senteret, som trolig får selskap av en ny attraksjon. Som også skal informere tilreisende.

– Når det meste av is og snø smelter i fjellet, skal vi bygge en snøfonn. Og det er en snøfonn i granitt, fortalte Skorem.

Snøhetta Arkitekter er igjen involvert i prosjektet, og de har med seg billedhugger Kristian Blystad. Han har blant annet bidratt på utformingen av Operahuset i Oslo.

Formidler funn

Skorem har mål om å få på plass både prosjekteringen og finansieringen i år, og få på plass snøfonna til neste år. Snøfonna skal etter planen ligge utenfor kontorbygget, måler 10 ganger 30 meter, og blir godt synlig fra E6.

– Vi har med oss vitenskapsmuseet i Trondheim, som skal formidle brearkeologi og de pilfunnene som er gjort på Storbrean, forklarte Skorem.