I Lesja og Dovre er interessen svært stor for kommunenes felles kulturskoletilbud. Problemet er at rundt 130 av søkerne står på venteliste med liten sjanse for å få plass, og noen har ventet i flere år.

Lesja og Dovre Kulturskole har et bredt tilbud, og skoleelever har muligheten til å søke seg inn på undervisning i gitar, piano, keyboard, musikkarusell (sang, musikk og datakomponering), dans, visuell karusell (treskjæring, tegning og maling), korps og torader. Fra høsten 2010 har de 122 elever, mens 96 elever i Lesja og 27 i Dovre står på venteliste. Få sier fra seg plassene sine, og dermed er det flere som har stått på venteliste i flere år.

- Det skaper en del frustrasjon. Jeg synes det er trasig når det er så mange som vil som ikke får plass. Det er en del 10. klassinger som slutter, men det monner ikke, sier kulturskolerektor Inger Synnøve Killi.