Men arbeidet kan ta tid. Problemet, i følge fylkestannlegen i Oppland, er ikke økonomien, men rekrutteringen. Det er få studieplasser i spesialistyrket, og det er ikke opptak hvert år.

Ungdommens regionråd i Nord-Gudbrandsdalen har sendt brev til Regionrådet i Nord-Gudbrandsdalen, og bedt om at det arbeides med rekruttering av kjeveortoped til regionen.

Ungdommene kommer med konkrete forslag til rekrutteringsarbeid, som å tilby delvis eller hel dekning av utdanningsløpet, og få frem behovet for tjenesten. Ungdommens regionråd mener også det er viktig med et tilbud nærmere enn Lillehammer eller Gjøvik i et samfunnsøkonomisk perspektiv.

Vil jobbe for å få på plass tilbudet

Regionrådet hadde brevet som referatsak i fredagens møte, og var positive til at ungdommen engasjerer seg.

Dag Erik Pryhn (Sel, Ap) sendte spørsmål til fylkestannlege Bjørn Ellingsæther, som svarte at manglende kjeveortoped på Otta ikke var planlagt varig vakant. Det er ikke ment å legge ned klinikken på Otta fra fylket, men utfordringen har vært å få rekruttert etter den tidligere kjeveortopeden flyttet.

Pryhn tolket svaret fra fylket at det en kjeveortoped kan dukke opp, men at det ikke er initiativ for å rekruttere spesielt til Nord-Gudbrandsdalen.

Bengt Fasteraune (Dovre, Sp) mente det var viktig å "ta opp ballen" og spille den videre sammen med Midtdalen regionråd.

– Spørsmålet er om er vi sammen med Midtdalen kanskje kan stille en økonomisk bistand, for eksempel et stipend, slik at noen etablerer seg i hvert fall for en periode, mente Pryhn.

– Det er også mulig å sondere terrenget i egen teig, om det er tannleger som bor her, som vil videreutdanne seg. Det er gjort i andre yrker, sa Fasteraune, som ledet regionrådet for dagen, da Bjarne Eiolf Holø (Lom, Sp) hadde meldt frafall.

Bengt Fasteraune (t.v.) og Dag Erik Pryhn under fredagens regionrådsmøte.