Det var en rutinemessig spregning av en blindgjenger, en ueksplodert granat, i forbindelse med eksplosivoppryddingen Forsvarsbygg holder på med.

- En stein fløy gjennom lufta da sprengstoffet gikk av og traff beinet og armen til mannen, og forårsaket beinbrudd, forteller Halgrim Ous hos Politiets operasjonssentral i Gudbrandsdalen tirsdag kveld.

- Alle instanser varslet

I følge Forsvarsbygg ble mannen fraktet til St. Olavs Hospital i Trondheim, etter at førstehjelp ble gitt på stedet. Saken blir rutinemessig fulgt opp av Forsvarsbygg, Forsvaret, arbeidstilsynet og Politi.

- Vi er a jour i forhold til handlingsplanen for ulykker, alle instanser er varslet. Vi har gode rutiner for gjennomføringen av spregninger, og hva som forårsaket ulykken kan jeg ikke gå nærmere inn på nå, forteller prosjektsjef i Forsvarsbygg, Odd Erik Martinsen.

Det er normalt at spregningene foregår om kvelden, etter at dagens ryddeoperasjonen er avsluttet, og mannskap utenom eksplosivryddere og sanitet er ute av området. Mannen er en sivilt innleid eksplosivrydder, med mangeårig bakrunn fra forsvaret og oppryddingen på Hjerkinn.