Den første observasjonen ble gjort lørdag. Statens Naturoppsyn (SNO) og Dovre fjellstyre har vært klar over kalven, og søndag var det aktivt søk etter den, uten hell.

Tirsdag kveld ble den avlivet av fjellstyret, ved Engjom ved Øverbygdsveien. Kalven var avmagret, og fjellstyret har ingen formening om hvor moren kan være.