Dovre kommune har sendt ut de kommunale forskriftene om bruk av vegen på høring. Kommunen ønsker at ridning blir forbudt. Av høringsinnspillene har blant annet Lesja og Dovre Hesteportsklubb og Skeievoll ride- og kjøreklubb levert et felles. De mener det er synd med utestenging av en gruppe på vegen, og at en må se mulighetene med vegen fremfor begrensingene.

– Dett er er en av de eldste ferdselsårene vi har i landet og den har i mange hundre år vært brukt til hest. At den gruppen nå skal bli utestengt ser vi på som merkelig. Vi tenker at ved planleggingen av denne veien, før den ble bygget, burde det ha vært tenkt over bruk av hest, og tilpasset grunnarbeid og underlag deretter, skriver de i høringsinnspillet.

Fylkesmannen viser til blant annet at midlene som er gitt til tur- og sykkelvegen skal legge til rette for ferdsel utenfor verneområder. Fylkesmannen mener ikke det er gitt signaler om at ridning kan bli forbudt tidligere fra kommunen.

Fylkesmannen mener det er uheldig å stenge ute en brukergruppe, og mener andre tiltak må vurderes, før eventuelt forbud blir vurdert.