– Graden av smarthet stiger jo lenger nord i Gudbrandsdalen man kommer