– Dette er en god anledning til å få tilflytting til grenda