Lekkasje fra statsbudsjettet: 100 millioner kroner ekstra til Heimevernet