Stillingssleppet 2023 er gjennomført – sjå kor mange stillingar som er ute

foto