Villreinen må reddes - også privatpersoner må ta sin del av ansvaret