100 millioner kroner rulles ut for å redde gamle kirker