Simone Astrid (27) er stand-in for Sofia: - Eg må lære å tilpasse meg klimaet i Norge