– Borna mine må krysse E 6 og gå gjennom eit uoversiktleg trafikkområde