Mange av Dovreskogingene var engasjerte og svært villige til å gi sin støtte til årets TV-aksjon, der årets inntekter går til UNICEF og deres arbeid med å gi utdanning til barn som er rammet av krig og konflikt.

Les mer om dette i Viggas papirutgave 26. oktober.

Av Simen Rudiløkken