Søndag gikk dyrene mellom krysningssporet ved Vålåsjø og den gamle overgangen ved Storsandviken tett inntil jernbanelinjen.

Feil side

Moskusflokken på sju, deriblant en kalv, er nå på gal side av det nye beitegjerdet som Jora beitelag har satt opp, og har fritt leide ned til jernbanesporet og E6.

Arild Rolstad i beitelaget forteller at det ennå mangler en stubb med gjerding ved Heglingen og at det i teorien kan være der moskusen har kommet seg gjennom. Det kan også være snakk om grinder som har stått åpne.

Skremte elglag

Fjelloppsyn Asgeir Myhrmoen i Dovre fjellstyre forteller at han har fulgt disse dyrene i hele høst.

– De har holdt seg i lia ovenfor Dovregubbens Hall i hele elgjakta. Jegrene som hadde elgjakt der, trekte seg ut og avsluttet hele jakta, forteller fjelloppsynsmannen.

Det ble kun jaktet første helga da det ble skutt en skadet kalv, ellers ble det for mye moskus for elglaget som andre dagen i jakta gikk seg på urdyrene samme hvor de gikk. De fant ut at det ble så risikabelt at de dro fra området.

– Det var så mye moskus der at de ikke kunne slippe hundene sine. Det er i alle fall første høsten at jeg har registrert at det er såpass mye moskus i det området på denne tiden her. Som regel har de vært lengre inne i fjellet. Vi har aldri hatt noen problemer med elglagene som har jaktet der tidligere, forteller Myhrmoen.

Jaging

Seniorrådgiver i SNO, Tord Bretten, har ansvaret for alle tiltak på moskus i Norge og dermed også dyrene på Dovrefjell.

– Disse sju visste jeg ikke om, og det er ingen fordel at de går på gal side av gjerdet. Denne flokken er et typisk jageobjekt, som vi daprøver å jage tilbake, forteller Bretten.

Tirsdag vil to-tre personer fra Statens naturoppsyn prøve å presse dyrene opp mot fjellet igjen, men først etter at det er klarert med fylkesmannen som har det øverste ansvaret.

Enslig dyr i Rondane

– Vi har en som rangler i Rondane også. For noen dager siden var den i Grimsdalen før den stakk til fjells igjen. Vi har en i SNO som prøver å finne den. Moskusen vil antagelig bli avlivet hvis vi finner den. Den er ute av kjerneområdet og på bærtur, sier Bretten.

Han forteller at området sør for Hjerkinn er et konfliktområde.

– Der har du ikke elva Driva og bergene og sånt som avgrenser, sier han.

Rolig år

Men det siste året har det vært det roligste noen gang ifølge Bretten.

– I vår har vi ikke registrert dyr som har krysset E6, så det har vært et kjemperolig år. Det har vel vært det eneste året der vi ikke har hatt en eneste jaging av moskus, sier han.

Bretten forteller at det også har vært få dyr som har vandret vestover. Han vet bare om to som trekte mot Møre og Romsdal, der den ene døde og den andre kom tilbake igjen.

Bretten har bedt fylkesmennene i både Sør-Trøndelag og Oppland om posisjoner på grinder og gjerder for å lette arbeidet når det skal jages tilbake moskus.