Dette skjedde før helgen. Regjeringen la tidlig i april fram forslag til endringer i inndelingslova. Her fulgte regjeringen opp ønsket fra fylkestingene i Hedmark og Oppland og foreslo at det sammenslåtte fylket skal ha navnet Innlandet fylkeskommune. Men da saken ble behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen, var ikke flertallet fornøyd med regjeringens prosess og ønsket en vurdering fra Språkrådet og at saken skulle på høring før endelig behandling.

Det har flertallet på Stortinget nå sagt nei til, og stemt ned flertallsinnstillingen fra kommunal- og forvaltningskomiteen. 11. juni vedtok Stortinget at navnet blir Innlandet fylkeskommune.

De øvrige fem nye fylkene får følgende navn: Viken, Vestfold og Telemark, Agder, Vestland og Troms og Finnmark eller Romsa ja Finnmárku eller Tromssa ja Finnmarkku. Samisk navn for Trøndelag skal være Trööndelage.

Stort engasjement

Innlandet fylkeskommune må ha et nytt fylkesvåpen. Alle innbyggere har hatt mulighet til å sende inn forslag, og innen fristen 31.mai hadde det kommet inn mellom 150 og 200 forslag. Kommende innlendinger fra ni til 70 år har sendt inn forslag.

– Jeg er imponert over engasjementet. Her har folk tenkt på hva som begge fylkene har til felles og tenkt helhetlig. Folk har tatt utgangspunkt i både historien, men også hvordan Innlandet skal bli i framtida, sier Synne Gjeilo, jurymedlem og representant for administrasjonen i Oppland fylkeskommune.

En jury skal vurdere alle innspillene som kommer inn. De innspillene juryen vurderer som gode og interessant vil bli tatt videre. Tre grafiske byråer fra Innlandet inviteres deretter til en konkurranse om å utforme et endelig fylkesvåpen basert på disse forslagene.

Juryen vil så plukke ut et eller flere av byråenes forslag for endelig beslutning av fylkestingene i Hedmark og Oppland i oktober 2018.

Juryen består av:

Even Aleksander Hagen (fylkesordfører i Oppland)

Per-Gunnar Sveen (fylkesrådsleder i Hedmark)

Erik Rignes (opposisjonspolitiker i Hedmark)

Endre Hjelseth (kommunikasjonsleder i Hedmark fylkeskommune)

Synne Gjeilo (grafisk designer i Oppland fylkeskommune)

Kåre Hosar (Konservator ved Maihaugen, Stiftelsen Lillehammer museum)

Gunn Mari Rusten (Utviklingsleder, Gjøvikregionen utvikling)

Andreas Fuglesang (Daglig leder/spillutvikler fra Hamar Game Collective)

Dag Skedsmo (kunstner fra Hedmark)