Kommunebarometeret er avisen Kommunal Rapports årlige «helsesjekk» og sammenligning av kommunene i landet. Her er det mange ulike tall og statistikker som ligger til grunn, hvor hensikten er å gi en oversikt over hvordan kommunene blir drevet.

Økonomi trekker ned

Denne uken presenterte Kommunal Rapport de 20 kommunene som ligger best an i barometeret. Der er både Lesja og Dovre, samt naboen Lom og Oppdal.

Dovre har hatt to plasseringer blant de 50 beste tidligere, og er på topp 100 innen barnevern, helse, sosialtjeneste, grunnskole og barnehage. Dovre stiller ikke like sterkt innenfor vann, avløp og renovasjon, miljø og ressurser og økonomi. Statistikken for barnevern er markant bedre enn for få år siden, men et minus er at økonomien ikke er spesielt god, med dårlige driftsresultater i tidligere år.

Institusjonsbasert

Lesja har hatt stabil plass innefor topp 100-lista på kommunebarometeret de siste seks årene. Kommunen er blant topp 100 innen grunnskole, helse, barnevern, økonom og barnehage. Lesja stiller ikke like sterkt innenfor Miljø- og ressurser, saksbehandling, vann- avløp og renovasjon.

Noe av det som trekker ned i pleie- og omsorg er andelen ansatte uten fagutdanning, og Kommunal rapport mener det ser ut som kommunen har en institusjonsbasert omsorg. Lesja skal delta i et pilotprosjekt innen helse og forvaltning som starter i april.

Endelige tall i juni

Kommunebarometeret til Kommunal Rapport er basert på KOSTRA-tall, samt andre kilder: SSB-tall, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, og Norsk kulturindeks fra Telemarksforskning.

De endelige KOSTRA-tallene kommer i juni. Kostra står for kommune-stat-rapportering, og gir statistikk om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner.

I stor grad bedre

Generelt utviklet kommune-Norge seg i positiv retning, skriver Kommunal Rapport.

Kommunal Rapport poengterer at dette er en rangering, og ikke en ren kvalitetskontroll. En kommune vil naturlig ha gode og dårlige plasseringer.