Strenge straffer for politirømlingene på Lora

foto