Utvidet med 65 kvadratmeter og to nye treningsapparater