Kulturprisen for Lesja 2009 ble tildelt Anne Marthe Ølstad for hennes engasjement på Ølstad Hest gjennom tjue år. Seremonien på Tunstugu sist  fredag bød på både skjemt og alvor.

I tjue år har Anne Marthe Ølstad vært primus motor for tiltaket Ølstad Hest hjemme på gården sin. Her har utallige barn, unge og voksne, funksjonsfriske og funksjonshemmede fått tilbud om å omgås dyr, lære å ri og oppleve naturen på nye måter.

- Det er egentlig bra at ikke alle Anne Marthe sine elever hadde anledning til å overvære seremonien, for da ville ikke lokalet vært stort nok, sa Lesjas ordfører Per Dag Hole da han overrakte prisen.